Vchodové bezpečnostné dvere

Vchodové bezpečnostné dvere
a rekonštrukcia starého domu

 

Vchodové bezpečnostné dvereRekonštrukcia starého domu nezahŕňa v sebe len zmenu dispozície stavby, výmenu rozvodov, povrchové úpravy, zatepľovanie a podobne. Dnes už nie je žiadnym módnym výstrelkom opatriť prerobený dom kvalitnými vchodovými bezpečnostnými dverami. Neustály a alarmujúci počet vykradnutých rodinných domov s nezabezpečeným hlavným vchodom popiera tvrdenie: “Mne sa to nemôže stať.“ Nehovoriac o chatách a chalupách postavených na ľudoprázdnych územiach a vybavených dverami z palubových dosák, ešte k tomu z veľkorysou presklenou časťou, ktorá akoby volala zlodeja – rozbi ma a vojdi.

Takže je zrejmé, že bez osadenia kvalitných vchodových bezpečnostných dverí sa rekonštrukcia starého domu nezaobíde. Tu však môže nastať dosť vážny problém. Nájsť rovné steny a pravé uhly v stavebných otvoroch domov, ktoré už majú za sebou niekoľko desaťročí existencie je takmer nemožné. Ak k tomu pričítame fakt, že bývalé vchodové dvere mali netypickú veľkosť a typizované vchodové bezpečnostné dvere sú buď primalé, alebo priveľké na kvalitné osadenie, môže nám to urobiť množstvo starostí a samozrejme finančných výdajov navyše.

Skôr než sa rozhodnete pre kúpu bezpečnostných dverí, nechajte si poradiť od skutočných odborníkov. Na stavebnom portáli Stavebnik.sk nájdete v sekcii Dvere zoznam renomovaných firiem, aj z vášho okolia.
Okrem toho môžete využiť systém zadania dopytov v stavebnictve a požiadať vybraté firmy o cenovú ponuku.

V čom je problém? Väčšina vchodových bezpečnostných dverí na našom trhu sa predáva v typickej (štandardnej) veľkosti. Sériová výroba týchto dverí umožňuje výrobcovi možnosť rýchlej dodávky v priaznivých cenách. V súvislosti s rekonštrukciou domu tak môže nastať situácia, že otvor v stene do ktorého chcete štandardné vchodové bezpečnostné dvere inštalovať je spravidla omnoho širší a vyšší, ako rozmery typizovaných dverí so zárubňou. Mnohí výrobcovia ponúkajú možnosť dodať vchodové bezpečnostné dvere podľa želaní zákazníka, vrátane neštandardných rozmerov. Povedzme si však otvorene – keďže sa v tomto prípade nejedná o sériovú výrobu, budete musieť siahnuť omnoho hlbšie do peňaženky. Iným riešením je vyplniť medzeru medzi stenami existujúcej zárubne starých dverí vzhľadom k rozmerom typizovaných vchodových bezpečnostných dverí. Svojpomocný prístup k vypĺňaniu priestoru pre montáž nových vchodových bezpečnostných dverí sa nevypláca. Skúsenosti ukazujú, že aj napriek snahe urobiť to síce laicky, ale čo najlepšie prináša časom nepríjemné výsledky.


Na jednej strane použitím nevhodných postupov a materiálu dochádza v okolí novo osadených vchodových bezpečnostných dverí k prasklinám či iným defektom, prinášajúcim povinnosť v relatívne krátkom časovom horizonte vzniknuté chyby opraviť. Druhá strana mince je však omnoho závažnejšia a problematickejšia. Skúsenému zlodejovi nerobí problém na prvý pohľad zistiť laické osadenie a pomocou špeciálnych nástrojov doslova vybrať kompletný box vchodových bezpečnostných dverí aj s novým okolitým murivom. Dnes už nemusíte dávať vlamačovi čas. Na takúto akciu mu postačí naozaj rádovo pár minút. Ak máte domček na samote, je toto pre neho priam hotová vec.

Čo teda robiť? Obráťte sa na overenú stavebnú firmu, pre ktorú nebude problém prispôsobiť starý stavebný otvor novým podmienkam s tým, že vám dajú záruku na to, že aj po mnohých rokoch nedôjde k oddeleniu nového muriva od starého. Odporúčaná medzera medzi zárubňou vchodových bezpečnostných dverí a múrom by nemala byť väčšia, ako 1 cm.

Táto skutočnosť umožňuje kvalitným stavebným firmám doslova sa pohrať s veľkým obvodovým múrom vchodu tak, že vznikne doslova jednoliata zmes muriva, ktoré nielenže doplní medzeru medzi starým múrom a novými vchodovými bezpečnostnými dverami, ale vďaka novým stavebným technológiám sa ani po mnohých rokoch sa neprejaví rozdielnosť murovacích materiálov vzhľadom k starému murivu a tieto budú spolu tvoriť kompaktnú jednotku. Náklady na takýto postup síce tiež nie sú lacnou záležitosťou, určite vám však prinesú pokojný spánok s vedomím, že vaše peniaze neboli investované zbytočne.

Zaujať vás tiež môžu články v sekcii Dvere

Foto: hoermann.kz
(i.n.)